BLS oktatás defibrillátor használattal

Hazánkban minden huszonötödik percben meghal egy ember keringés megállás következtében. Feltételezések szerint 70%-uk újraéleszthető lenne az első 3-5 percben. A mentő 15 perc alatt érkezik a helyszínre, a sérült élete/halála csak és kizárólag a helyszínen lévő laikusokon múlik.

Kiknek ajánljuk a képzést?

MINDENKINEK!

Helyszín

1052  Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57. II.ép. fsz.002.

(A megközelítés lehetséges a Nyugati tér felől is: Jókai u. 34.)

ÁRAJÁNLAT KÉRÉS KIHELYEZETT (telephely) KÉPZÉSRE>>

Ismertető

A kurzus során a hallgatók megtanulják az alapszintű újraélesztést és az automata/félautomata defibrillátor használatát. A 30 perces elméleti oktatást 90 percnyi gyakorlat követi.


Képzési idő

Létszámtól függően 1-2 óra

A képzésről szóló igazolás megfelel

 • az Országos Mentőszolgálat,
 • a Magyar Resuscitatios Társaság,
 • a European Resuscitation Council (ERC),
 • a Emergency First Response (EFR),
 • az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

irányelveinek is. A képzésről magyar nyelvű igazolást állítunk ki.

Az igazoláson szereplő képzés neve

Alapszintű újraélesztés és defibrillátor használat


Miért válasszon minket?

Mert oktatóink:

 • alapképzettségük (egészségügy, pedagógiai) mellett kiegészítő továbbképzéssel (pedagógia, egészségügy) is rendelkeznek,
 • négyhavonta szakmai és módszertani továbbképzésen vesznek részt esettanulmányok megbeszélésével egybekötve,
 • változatos módszertani lehetőségeket alkalmaznak

Mert oktatóanyagaink:

 • a legfrisebb irányelveket követik,
 • digitális és nyomtzatott formában is elérhetők,
 • interaktív elsajátítást is lehetővé tesznek.

Mert oktatási eszközeink:

 • a legmodernebbek közül kerülnek ki,
 • mindig kifogástalan állapotban vannak,
 • kiváló minőségűek.

Mert oktatásaink során:

 • mindig kiemelt hangsúlyt fektetünk a gyakorlatokra,
 • szemléletet próbálunk formálni,
 • az adott munkahely adottságait is figyelembe vesszük.


Képzési díj

Bruttó 3.990 Ft/fő


A képzési díj magába foglalja

 • az oktató díjazását,
 • a szükséges oktatási segédanyagok költségeit,
 • az egyszer használatos eszközök költségeit,
 • az oktatási és technikai eszközök biztosítását,
 • frissítő biztosítását (kávé vagy tea),
 • a képzés során keletkezett hulladék és veszélyes hulladék elszállítását.

Időpont kiválasztás és jelentkezés a képzésre:

Cím: 1066 Budapest, Jókai u. 34. (Nyugati tértől 1 percre)

Intézkedések a COVID-19 (koronavírussal) kapcsolatban

Cégünk ezidáig is komoly figyelmet fordított az oktatási eszközök, különösen az újraélesztési fantomok higiénikus használatára. Az oktatások során használt fertőtlenítőszerek eddig is teljes védelmet biztosítottak a légúti kórokozók ellen (is), így különleges intézkedésre nincs szükség.

A részletesebb tájékoztatót hallgatóink megnyugtatására készítettük.

Munkatársaink folyamatosan figyelemmel kísérik az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kapcsolódó oldalát, valamint a hazai hatóságok információit. A fertőzött emberek többsége enyhe betegséget szenved és felépül, de mások számára súlyosabb lehet.

Eszközfertőtlenítés

1907/2006/EK rendelet 2015/830számú módosítása szerint

 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Termék név: Brado Plus kéz-és bőrfertőtlenítőszer

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Biocid készítmény. Biocid termék típus: PT1.

Felhasználási terület: bőrfertőtlenítésre, higiénés kézfertőtlenítésre, és műtéti kézfertőtlenítésre (sebészi bemosakodásra) alkalmazható kéz- és bőrfertőtlenítő szer. A műtétet követő varratkezeléshez is alkalmazható.

Professzionális felhasználásra.

Felhasználásra kész oldat, a készítményt töményen, hígítatlanul kell használni.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

A gyártó és a forgalmazó cég neve: Florin Zrt.

Cím: H-6725 Szeged Kenyérgyári út 5.

Telefon: +36-62 592-100

Telefax: +36-62 592-145

Biztonsági adatlapért felelős: info@florin.hu

Honlap: www.florin.hu,

1.4. Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím: 1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon: 06-80-20-11-99 (éjjel-nappal)

+36-1-476-64-64 (munkaidőben)

Összetétel:

A behatási idő: kb 30 másodperc.

Kézfertőlenítés

A COVID-19-től függetlenül valamennyi oktatótermünkben megtalálható fali kézfertőtlenítő. 

1907/2006/EK rendelet 2015/830 számú módosítása szerint

 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Termék név: Sterillium

 • Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Biocid készítmény. Biocid termék típus: PT1.

Felhasználási terület: bőrfertőtlenítésre, higiénés kézfertőtlenítésre alkalmazható kéz- és bőrfertőtlenítő szer.

 • A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Gyártó, importáló, szállító : BODE Chemie GmbH Melanchthonstraße 27 22525 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 / 54 00 60

HARTMANN-RICO Hungária Kft. 2051 Biatorbágy Budapark Paul Hartmann u. 8 Hungary